Theodor Olsen er merket for fint sølvtøy. Helt siden 1868 har Theodor Olsen Sølvvareverksted vært et ledende håndverksmiljø innen norsk sølvsmedkunst.

Theodor Olsen begynte sin sølvproduksjon lenge før det fantes maskiner og fabrikker. Alt ble laget for hånd av mestere og svenner i datidens sølvvareverksted; et håndverk som har gått i arv og er bevart helt frem til dag. Kunnskap videreført fra utallige sølvsmeder. Hver gjenstand som kommer ut fra Brødrene Lohne & Theodor Olsen Sølvvareverksted har passert gjennom hendene til dyktige, nøyaktige og ærekjære fagfolk med et kritisk blikk og en aldri sviktende faglig stolthet.

I hjertet av Bergen produserer vi en bred portefølje av sølvbestikkserier, bord- og interiørartikler, dåpsartikler, utmerkelser, bedriftsgaver og bestillingsarbeid i ekte sølv og sølvplett.

Vi er landets eldste sølvvareverksted.

Powered by Peeky